EN BG

Други книги

„Вечните страсти български – почит към Тончо Жечев”

„Вечните страсти български – почит към Тончо Жечев”

Автор: Съвместно издание
Издадена: 2004
Страници: 600

Съвместно издание на Института за литература към БАН, издателски център Боян Пенев и Корпорация Развитие, съставители Манда Карабелова, Румяна Дамянова, Пенка Ватова, Георги Цанков

Сборникът съдържа няколко десетки статии и студии, както и словото на Тончо Жечев на честването на 70-та му годишнина през октомври 1999 година. Освен това са поместени части от разговора му с Игор Марковски в предаването на БНТ – „Всяка неделя”.

Сборникът завършва с подробни биографични данни за член-кореспондента проф. дфн Тончо Жечев от Иванка Томова-Манова.

Виж всички книги от Други книги