EN BG

Партньори

www.bulstrad.bg www.dzi.bg www.armeec.bg www.lev-ins.com www.allianz.bg www.bulins.com www.generali.bg www.ozk.bg

Лиценз

Вариант - АБВ АД
Застрахователен брокер
Лиценз от КФН
№100/5.12.2000 г.

За Вариант-АБВ

Вариант-АБВ АД е застрахователен посредник, който има сключени договори с лицензираните застрахователни компании. Сравнявате офертите на водещите застрахователни компании, застраховате на най-добри цени и ползвате всички отстъпки на застрахователните компании.

Нашите партньори са: Булстрад, ДЗИ, Армеец, Лев-ИНС, Алианц-България, Булинс, Дженерали, ОЗК и др.

Вариант-АБВ осигурява своевременна помощ и съдействие при настъпило застрахователно събитие до получаване на полагащото се обезщетениe.

Видове застраховки: Гражданска отговорност, Каско, Застраховки за дома и имуществото, Туристически застраховки, Застраховка отговорности, Застраховка живот и злополука

Ние вярваме, че добрият брокер трябва да е близо до своите клиенти като им дава възможност да избират най-добрите продукти на водещите застрахователни компании.

Видове Застраховки

Автомобилно застраховане Автомобилно застраховане
 • Гражданска отговорност
 • Автокаско
 • Злополука на местата
 • Автоасистанс
Имуществено застраховане Имуществено застраховане
 • Домашно имущество
 • Индустриален пожар
Застраховки живот Застраховки
живот
 • Рискова
 • Спестовна
 • Детска
 • Инвестиционна
 • Здравна

Контакти

София, бул. „Братя Бъкстон” 40
тел.: 02/ 930 55 67

Варна, ул. „Асен” 5
тел.: 052/ 60 15 94