EN BG

За Развитие

ОТ 1993

Корпорация „Развитие“ е една от първите български компании за управление на финансови средства и инвестиции след краха на комунистическата система в България през 1989 г. Всичко започна в началото на 1993 г. с подготовката за създаване на Инвестиционния фонд „Развитие“. Тогава няколко млади предприемачи, които имаха опит в икономическия анализ и финансите, подеха идеята за създаване на първия за времето си инвестиционен фонд, финансиран едновременно от значими финансови институции и физически лица. Така беше създаден Инвестиционния фонд „Развитие“, чието учредително общо събрание се проведе на 5-ти юни 1993 г. Това е рождената дата на компанията.

Инвестиционен фонд „Развитие“ е учредено като командитно дружество с акции. Партньори с неограничена отговорност бяха „Вариант АБВ и Ко.“ ООД, „ВИД-АБВ“ ООД, „Хирон-91“ ООД, TBI ООД. Малко след учредяването на дружеството, TBI се оттеглиха от него. Сред големите акционери можеха да се видят Обединена българска банка, ДЗИ, „Интрансмаш инженеринг“ АД, които инвестираха наред с 898 индивидуални инвеститори. Инвестиционният фонд „Развитие“ направи четири успешни нови емисии на капитал – две през 1993, една през 1994 и една – през 1997 г. Тези нови емисии бяха направени при значителен инвеститорски интерес. Инвестиционният фонд успя да премине успешно през дълбоката финансова и икономическа криза от 1997-1998 г. Този успех се дължеше на професионалния подход при инвестициите, при който рисковете бяха сведени до минимум. След кризата акционерите трансформираха инвестиционния фонд в Корпорация Развитие.

ДО ДНЕС

Днес Корпорация Развитие е солиден инвеститор, с доказан 25-годишен успех и отлична публична репутация. През годините корпорацията успешно инвестира, управлява и продава, или все още владее, инвестиционни проекти от областите на финансовите услуги, застраховането, недвижимата собственост, индустрията, медиите, интелектуалната собственост.

Корпорация Развитие е:

  • Компания, приела добрите практики за корпоративно управление и с активна политика за социална отговорност;
  • Динамично предприятие с ясна визия за развитие;
  • Солиден и доказано коректен партньор;
  • Голям корпоративен дарител, който подпомага основно деца и хора от уязвими групи. Сред знаковите инициативи, спонсорирани от Корпорация Развитие, са движението „Деца учат деца да правят добри дела“, както и фондация „Играй с Развитие“, която подпомага деца, занимаващи се със спортни игри.

Днес Корпорация Развитие е съсредоточена основно в областта на недвижимите имоти. Инвестиционният портфейл на компанията включва всички пазарни сегменти, включително жилища, офис и производствени сгради, складове, туристическа инфраструктура. В Корпорация Развитие работят високо квалифицирани специалисти, които с работата си осигуряват много висока заетост и доходност на управляваните активи. Като правило компанията инвестира в имоти с отлична локация и високо качество.

От 1997 г. Корпорация Развитие управлява голям бизнес център на бул.“Братя Бъкстон“ 40 в София. Той е на площ от 23 000 кв.м. и предлага 10 000 кв.м. офиси, 2 800 кв.м. складови площи и над 250 места за паркиране. Разположен е в южната част на столицата, пряко свързан е с основни транспортни артерии и до него има удобен достъп с градския транспорт. Бизнес центърът има средна заетост над 90% и в него работят компании от различни икономически области – търговия, хранителна промишленост, поддръжка на индустриално оборудване, информационни технологии, услуги и т.н.

През последните 20 години Корпорация Развитие притежава и 8-етажен хотел в Кранево, между курортите Албена и Златни пясъци, на северното Черноморие. Хотелът е на няколко десетки метра от морския бряг. Понастоящем той е част от селището за младежка почивка „Аква лайф“, което е първокласен целогодишен център за подготовка на млади спортисти от различни страни. Селището е разположено на площ от 20 000 кв.м. и предоставя отлични спортни съоръжения за професионална подготовка като басейни, спортни зали, съоръжения за спа и възстановяване.

Корпорация Развитие инвестира и в първокласни жилищни имоти в самия център на София, за да задоволи търсенето на висококачествени имоти под наем.