EN BG

Списък на книгите издадени от фирма „Вариант АБ” и фондация „Земеделие“

„САЩ: Ферми и фермери”, автор Христо Мермерски, година на издаване - 1991, 152 с., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Интерюнивърсити, Вариант АБ.

„Майсторът фермер или как да управляваме малки ферми”, автор Брус Лансдейл, година на издаване - 1992, 195 с., Фондация „Земеделие”.

„Алтернативно училище опит с педагогическата утопия”, автор Дитмар Розе, година на издаване - 1992, 144 с., Фондация „Земеделие”.

„Частното земеделско стопанство и кооперацията”, автори Иван Луцов, Людмил Петков, година на издаване - 1993 г., 70 с., Фондация „Земеделие”.

„Аграрната реформа & земеделските организации”, автори Моника Христова, Спартак Керемидчиев, Тодор Попов, Мирослава Георгиева, година на издаване - 1993 г., 120 с., Фондация „Земеделие”.

„Практическо ръководство по растениевъдство за фермери”, автор проф. д-р Димитър Димитров, година на издаване - 1993 г., 88 с., Фондация „Земеделие”.

„Преуспяваща ферма за мляко”, автор Костадин Желев, година на издаване - 1995 г., 92 с., Фондация „Земеделие”.

„Основи на животновъдството”, автор Костадин Желев, година на издаване - 1998 г., 184 с., Фондация „Земеделие”.

„Икономическа среда за агробизнес в България”, автори Людмил Петков, Никола Вълчев, година на издаване - 2003 г., 270 с., Фондация „Земеделие”.