EN BG

Корпоративна философия

Корпоративната философия е свързана с името на компанията – развитие.

Логото на Корпорация Развитие е раковина, чиято спирала символизира развитие.

Корпоративното развитие може да е максимално успешно тогава, когато е в среда на икономически подем и хармонични обществени отношения.

Устойчивото развитие на компанията изисква компетентно и иновативно управление, перспективи за развитие на служителите и удовлетвореност от работата.