EN BG

Корпоративни ценности

  • Ние винаги спазваме правилата;
  • Собственици, управление, служители и партньори играем в общ отбор;
  • Налагаме високи професионални и етични стандарти на всички равнища;
  • Ние работим и мислим разчупено – с гъвкавост и вкус към иновации;
  • Ценим новите идеи и сме готови да осъществим най-добрите от тях;
  • Грижим се за обществото и околната среда;
  • Ценим и помагаме за опазването на богатото българско културно и историческо наследство