EN BG

Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“

„Виявици и фучавини”

„Виявици и фучавини”

Голяма награда

Автор: Евгени Куманов
Издадена: 2001
Страници: 255

Главните герои на книгата са персонажи от нашето всекидневие. Затова в нея има не само настояще, но и минало, и бъдеще. Повествованието води героите към успех в бизнеса. Но той не ги изолира от обществото, защото времето е преломно, а нашето общество – силно поляризирано.

Виж всички книги от Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“