EN BG

Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“

Светата кръв

Светата кръв

Номинаця

Автор: Антон Баев
Издадена: 2016
Страници: 146

„Светата кръв“ е текст, който неудържимо увлича – в пътищата на героите си, в превратните български десетилетия между 20-те и 50-те години на ХХ в. С усет, чувственост и познание минава през времето, води някъде другаде – там, където стереотипите отстъпват пред страстите. В този смисъл романът е колкото исторически, толкова и универсален: представя действителни исторически събития, но непреживени от човека, те биха изглеждали немислими. И „Светата кръв“ плътно защитава тази позиция – дълбае в самата същност на човешкото, в есенцията, в архетипа. От събитията извират терзанията, мислите, думите на хората, музиката, която слушат, книгите, които четат, филмите, които гледат... – и на свой ред (и в не по-малка степен) пораждат същите тези събития. Затова е и трудно да определим с класически романов образец ли имаме среща, или с добре прикрит постмодерен поглед към него.

Виж всички книги от Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“