EN BG

Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“

„Поп Богомил и съвършенството на страха”

„Поп Богомил и съвършенството на страха”

Специална награда

Автор: Владимир Зарев
Издадена: 1998
Страници: 341

В трите жития за поп Богомил, написани през лето 957, авторът разглежда проблема за страха от смъртта. Образът на Богомил е реален и митичен, изменчив от различните настроения, но и озарен от драматичните отблясъци на нашето време.

Писателят утвърждава, че смъртта, от която всички се боим, е единствено възможното и истинско равенство между хората. Страхът от нея ни предизвиква да творим, да се самодоказваме и да търсим своето продължение в деца, градежи и идеи.

Виж всички книги от Национален литературен конкурс „РАЗВИТИЕ“