EN BG

Новини

„Естествен роман” Първо и Десето издание Специално номерирани и подписани от Георги Господинов

„Естествен роман” Първо и Десето издание Специално номерирани и подписани от Георги Господинов

28.07.2015

През 2014 г. отбелязахме 15-та годишнина от първото издание на „Естествен роман”, осъществено от „Развитие”. По този повод в началото на 2014 г. главният мениджър на Корпорация „Развитие” Александър Александров предложи на писателя Георги Господинов тази годишнина да се отбележи по подобаващ начин. След известно ...

Виж още

Достойно представяне на Корпорация "Развитие" в спортен празник

Достойно представяне на Корпорация "Развитие" в спортен празник

30.06.2015

За 12-ти път Българският форум на бизнес лидерите /БФБЛ/ организира и проведе Олимпиада на 27юни в прекрасната база на Англо-американското училище в кв. Панчарево. Корпорация "Развитие", която е активен член на Форума се включи в събитието в няколко от 13-те спорта застъпени в програмата. При ...

Виж още

50 години „Интрансмаш-инженеринг”

50 години „Интрансмаш-инженеринг”

19.05.2015

Около 400 бивши служители се събраха на тържеството по случай 50-годишнината от създаването на дружеството. Ръководители на отдели, инженери, проектанти, архитекти си спомниха за онези времена, в които са били част от дружеството. Добър и сплотен колектив, дисциплина и професионализъм – това е в основата ...

Виж още

Преструктуриране в „Развитие”

Преструктуриране в „Развитие”

18.05.2015

 През последните няколко години в системата от фирми и дейности на Корпорация „Развитие” се извършват промени, като част от тях се прекратяват, а други се консолидират и ще присъстват в бъдеще. Предвижда се дейността да се съсредоточи все повече в управлението на недвижими имоти и ...

Виж още

Среща на главния мениджър на Корпорация „Развитие” с проф. Тодор Вълчев

Среща на главния мениджър на Корпорация „Развитие” с проф. Тодор Вълчев

23.04.2015

На 23 април се състоя среща между проф. Тодор Вълчев (92 г.) и Александър Александров. Проф. Вълчев, Гуверньор на БНБ (1991 – 1996 г.), през 70-те години работи като старши научен сътрудник в Научноизследователския център за Африка и Азия към Президиума на БАН. ...

Виж още