EN BG

Новини

10 % от трудоспособните у нас не работят и не търсят работа

10 % от трудоспособните у нас не работят и не търсят работа

06.11.2017

10 процента от хората в трудоспособна възраст у нас не работят и не си търсят работа. Това е едно от основните заключения на изследването „Демотивираните българи“. То е дело на изследователски център „Тренд“, по съвместен проект на Института за икономика и международни отношения (ИИМО) и фондация „Фридрих Еберт“.

Оказва се, че държавата няма представа за истинския брой на демотивираните, който според резултатите от проучването е 300 хиляди души, като това е два пъти повече от официалните данни до момента.

Профилът на тази група хора формулира друг сериозен проблем – ролята на бюрата по труда. По думите на Ивайло Калфин от ИИМО – бивш вицепремиер и социален министър, проучването показва, че демотивираните имат напълно реални очаквания - или по-скоро липса на такива,спрямо държавата и бюрата по труда.

Това сочат и цифрите, според които цели 80 процента от демотивираните търсят информация за работа от близки, приятели и роднини, т.е. те не използват за това бюрата по труда.

Цели 52 процента от тях обаче смятата, че държавата е длъжна да им намери работа, като това показва очакване, което няма ответност.

Тревожна е маргинализацията на групата на демотивираните българи, тъй като изследването установява, че 20 процента от тях са без работа от над пет години, а 30 на сто – между 2-3 години. Това означава загуба на трудови навици и много трудно връщане обратно към някаква основна професия.

Очаквано, основен процент от демотивираните са с по-ниско или никакво образование и живеят по селата. Друга констатация обаче разчупва някои инерционни схващания – 56 процента от неработещите, които не търсят работа са българи. Турци са 14, а роми 27 процента.

Над 54 процента са семейни, което означава, че те разчитат на доходите на членовете на своето семейство. Това е обществен проблем, убеден е Ивайло Калфин, който прави взаимовръзка между нивото на бедност у нас – едно от най-високите в ЕС и високия процент демотивирани, които живеят от доходите на член от семейството им.

Необходима е цялостна концепция и изработването на различен тип политики, с които да се въздейства на тези 300 хиляди демотивирани български граждани, убедени са от ИИМО.

Проучването на „Тренд“ повдига и въпроса за сивата икономика. 17 % от демотивираните имат доходи именно от работа на черно, като социолозите са на мнение, че този процент вероятно е по-висок, тъй като анкетираните едва ли охотно признават, че работят на черно.

В същото време данните сочат, че демотивираните имат напълно трезва преценка за пазара на труда, като това се показва от заплатата, срещу която те имат готовност да започнат работа – между 501 и 1000 лева при 47 процента от неработещите.

Констатациите са интересни и в същото време – тревожни, показващи устойчиви дефекти на трудовия пазар у нас. Те не могат да бъдат компенсирани примерно с внос на чужди работници, за което настояват работодателите, коментират от ИИМО.

В началото на месец декември институтът заедно с фондация „Фририх Еберт“ организират конференция по същата тема, на която ще бъдат поканени представители на институциите, на бизнеса и научните организации. Необходими са целенасочени мерки, които да заменят общите политики, които показват не особено високата си ефективност.

» Всички новини