EN BG

Новини

Развитие КДА – 25 години по-рано

Развитие КДА – 25 години по-рано

04.06.2018

„Имаме за цел да създадем едно ново сдружение, чрез което максимално ще бъдат защитени интересите на инвеститорите, ще се осигури ефективност в управлението и оборота на капитала и ще бъдат създадени условия за развиване на националната ни икономика…“

Годината е 1993, датата – 5 юни. Тези думи са записани в Устава на Инвестиционен фонд „Развитие КДА“, в който учредителите обявяват освен всичко друго, но и ангажиментите си, и волята да ги следват неотклонно.

В устава се заявява ясно – „Ние следваме принципите на свободата на волята и сдружаването, равнопоставеността на субектите в условията на свободна пазарна икономика, честност и почтеност в отношенията между търговците.“

Кои са „пионерите“, предтечите, застанали с имената, труда и парите си зад идеята за подобен инвестиционен фонд – с прозрачна схема на управление и ясна визия за бъдещето:

Неограничено отговорни съдружници – „ВИД-АБВ“ ООД, „Хирон-91“ ООД, „Вариант АБВ и съдружници“ ООД, „Ти Би Ай“ ООД;

Съдружници – ОББ АД, ДЗИ, ДСК, „Ти Би Ай“ ООД, „Триада Консултинг“ ООД, „Рай-Паз“ ООД, „Анди 90“ ООД, ЕТ Станислав Караданов, ЕТ Атанас Василев, ЕТ Александър Александров;

Физически лица – Божана Влаева Александрова, Владислав Александров Александров, Олег Николов Недялков, Крум Олегов Недялков, Богдан Василев Угърчински, Дончо Николов Кирчев, Николай Дончев Кирчев, Александър Савов Стоянов, Георги Петров Саулов, Весела Данева.

След няколко месеца учредяването e одобрено от съда. Забележителното е нещо друго обаче. По-малко от два месеца преди учредителното събрание - на 21 април в една от залите на НДК, е обявена подписката за набиране на капитал (на снимката). Към 5 юни фондът вече разполага с 60 млн. лева, или 2,273 млн. долара - по тогавашния курс на БНБ. Това е безпрецедентно и свидетелства както за доверието на инвеститорите, така и за силата на идеята и нейната способност да убеждава.

Авторът й – Александър Александров – главен мениджър на Корпорация „Развитие“, 25 години по-късно коментира, че големият успех тогава се е дължал на факта, че сдружението е първото, което визионерски показва (да не забравяме, че годината е 1993 и България току-що е тръгнала по непознат за хората път към нови икономически и финансови реалности) какво на практика може да се прави с парите.

Това ясно личи от предмета на дейност, разписан в Устава, в който се обявява, че фондът ще инвестира капитали в промишлени предприятия, недвижимо имущество, търговски дружества, финансови инструменти, туристически комплекси. Предвижда се участие в приватизацията, както и финансови сделки по износ, внос, реекспорт, финансиране на вътрешно-търговски дейности.

Не закъсняват първите успешни сделки, а „Развитие КДА“ започва да привлича все по-голямо доверие и което е особено съществено за онези години – това се случва без протекции. Според Александров този „летящ старт“ се обуславя от свободата на действие, отвореността на мениджмънта към мащабни и разнообразни дейности.

Валентин Карабашев – вицепремиер и министър на търговията в правителството на Любен Беров, предусеща, че на пазара се случва нещо ново, пионерско за България, което ще спомогне за налагане на нормални и естествени търговски, икономически и финансови отношения у нас.

В приветствието си при старта на подписката за набиране на капитал в НДК на 21 април 1993 година, Карабашев определя идеята като „изключително интересна“ и прогнозира, че учредителите ще я доведат до успешен край.

Той оприличава ставащото като начало на създаване на новия капиталов пазар в България. Вицепремиерът изтъква още, че подобни инициативи влияят много позитивно и вършат добра работа за готвените от правителството пазарни реформи, като съвпадат с целите на кабинета, включително и по подготовката на бъдещия приватизационен процес.

25 години по-късно „Развитие КДА“ посреща четвъртвековния си юбилей като стабилна компания с тежест в бизнес средите и сериозна дарителска и благотворителна програма.

Компанията разполага и с един от най-силните брандове у нас – „Развитие“, символизиращ движението, позитивизма, усъвършенстването и постоянното надграждане. Все неща, които маркират ясно пътя напред, визионерски предначертан в далечната 1993 година.

Обръщайки поглед назад, висшият мениджмънт на „Развитие“ уверено може да заяви, че ангажиментите са изпълнени, а корпоративните принципи - спазени напълно.

» Всички новини