EN BG

Организационна структура

Корпорация „Развитие” се управлява от Съвет на директорите, който се състои от трима директори.

Председател на СС и Главен мениджър на Корпорация „Развитие” е Александър Александров - доктор по икономика.